Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

Zespół Interdyscyplinarny w Stalowej Woli zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy zjawiska przemocy domowej w Gminie Stalowa Wola. W związku z wejściem w życie w dniu 22 czerwca 2023 roku znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej zachodzi potrzeba stworzenia nowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2025-2030.

Dodatkowo poniższa ankieta ma na celu zebranie informacji dotyczących skali zjawiska przemocy domowej oraz stanu wiedzy na temat przemocy w Gminie Stalowa Wola.

Liczymy na Państwa udział w naszym badaniu.

Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

LINK DO ANKIETY