O stowarzyszeniu

Nasze "Oratorium"

powstało jako inicjatywa ludzi, którzy mieli pragnienie niesienia pomocy innym oraz księdzu Michalicie, który ucząc w szkole zwrócił uwagę na sporą liczbę dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Pierwszą inicjatywą było zorganizowanie w grudniu 1992 roku “Mikołajek”. Wdzięczność, którą otrzymano od dzieci zmobilizowała młodzież do podjęcia większego wysiłku i już w 1993 roku zorganizowano świetlicę w salach parafialnych, gdzie dzieci mogły uzyskać pomoc w nauce oraz przyjść i miło spędzić czas.

Młodzi ludzie widząc potrzebę kontynuowania swojego dzieła stworzyli Stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane 10. maja 1995 roku pod nazwą “Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi Oratorium” a jego celem było udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i nie tylko.

Aktualna nazwa stowarzyszenia to “Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Oratorium”.

Jest organizacją pożytku publicznego liczącą około 30 członków. Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i rodzinnych, stwarzanie im warunków do zdobywania wiedzy oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy. Dzieci uczą się tu przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz podnoszenia poziomu kultury osobistej.

Ludzie dotknięci kryzysem znajdują tu pomoc, porady życiowe, opiekę duchową, dobre wzorce, naukę, zabawę, terapię, dożywienie, przytulenie i wszystko co potrzebne jest w najtrudniejszych chwilach.

Ogromną rolę w organizacji pełnią wolontariusze, dzięki ich zaangażowaniu dzieci otrzymują pomoc w nauce, czują się ważne, uczą się pozytywnych sposobów porozumiewania się i rozwiązywania problemów. Wiele osób, które skorzystały z pomocy Oratorium stają się później jego wolontariuszami.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi Placówkę Interwencyjną dla Dzieci i Młodzieży, która znajduje się pod tym samym adresem.