Pomoc w nauce

To forma zajęć praktykowana w naszej świetlicy od lat, od poniedziałku do czwartku. Każdy z wychowawców poświęca godzinę dziennie swojej grupie na pomoc przy zadaniach domowych. Jest to dobra okazja zarówno dla dzieci, które nie mają możliwości odrobienia pracy domowej w domowym zaciszu jak i osób, które w nauce chciałyby się przysłowiowo "podciągnąć". Oprócz tego w naszej świetlicy odbywają się dwa rodzaje zajęć nastawionych na proces uczenia się:

"GŁOWA NIE OD PARADY"

Zajęcia adresowane zarówno do dzieci, które z różnych powodów mają ograniczone możliwości prawidłowego rozwoju jak i tych, które mają chęć aby doskonalić posiadane zdolności i kompetencje językowe, komunikacyje i matematyczne. Sposób prowadzenia jest dostosowywany do indywidualnych oraz wspólnych potrzeb i możliwości uczestników. Prowadzi je pani Aneta, dzięki wsparciu finansowemu ROPS.

MOJA WIZYTÓWKA TO "MĄDRA GŁÓWKA"

To zajęcia mające na celu niwelowanie zakłóceń procesu uczenia głównie poprzez zabawę. Uczestnicy pracują nad usuwaniem barier zakłócających proces uczenia się oraz rozwijają zainteresowania, kształtują wyobraźnię, pobudzają myślenie i aktywność używając, m. in. atrakcyjne gry, pomoce dydkatyczne czy gry komputerowe i multimedialne. Zajęcia prowadzone są przez panią Anetę dzieki wsparciu ROPS.