Regulamin Świetlicy

Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej „Oratorium” 2023/2024

wraz z konsekwencjami wynikającymi z niego

1. Przebywamy pod opieką wychowawcy.

Upomnienie, Przepisywanie regulaminu.

2. Nie spożywamy alkoholu, nie palimy, nie zażywamy środków odurzających.

Ćwiczenia fizyczne, kontakt z rodzicem, zawieszenie.

3. Nie stosujemy przemocy fizycznej/psychicznej, szanujemy siebie nawzajem.

Przeprosiny, laurka (cała wypełniona kolorem) lub dobry uczynek.

4. Szanujemy wyposażenie i sprzęt świetlicy, nosimy obuwie zamienne.

Naprawienie, odkupienie, sprzątanie, dyżur porządkowy.

5. Krzewimy wartości chrześcijańskie (aktywnie uczestniczymy w Mszach Świętych, nabożeństwach, nie przeszkadzamy innym w modlitwie, itd.)

Przepisywanie Pisma Świętego lub modlitw.

6. Nie przebywamy na terenie świetlicy po zakończeniu zajęć bez zgody właściciela lub zarządcy.

Prace społeczne lub przepisywanie regulaminu.

7. Czas nauki wykorzystujemy efektywnie (zaczynamy punktualnie, skupiamy się na własnym zadaniu, nie przeszkadzamy innym).

Udział w dodatkowej nauce, tzw. nauce extra, odesłanie do domu.

8. Wykonujemy polecenia wychowawcy.

Przeprosiny, laurka, dobry uczynek.

9. Zachowujemy się kulturalnie (nie przeklinamy, nie mówimy brzydkich słów, zwracamy się do innych z szacunkiem.

Upomnienie, zabranie telefonu do końca zajęć lud do końca dnia, 50 przysiadów.

10.Podczas zajęć z telefonów komórkowych korzystamy wyłącznie za zgodą wychowawcy.

Odebranie telefonu do końca zajęć.

11. Każdy po wejściu do „Oratorium” wpisuje się na listę obecności i wybrane zajęcia.

Nauka extra/ przepisywanie regulaminu - do decyzji wychowawcy.

12. Do pokoju wychowawców wchodzimy wyłącznie za zgodą wychowawcy lub wolontariusza.

Przeprosiny, laurka, dobry uczynek.


Regulamin obowiązuje wszystkich, tj. wychowawców, wolontariuszy oraz dzieci.

Konsekwencje określa regulamin, wyznaczają je wychowawcy i wolontariusze.

Nagminne łamanie regulaminu może skutkować usunięciem z placówki.