Profilaktyczne

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W GRUPACH

W naszej świetlicy raz w tygodniu prowadzone są zajęcia profilaktyczne. Obejmują one tematykę szeroko pojętej profilaktyki. Każdy z wychowawców grup przygotowuje temat odpowiedni do wieku dzieci oraz problemów jakie mogą napotkać na swojej drodze rozwojowej. Zajęcia te są okazją do zwrócenia uwagi na ważne zagadnienia czy porozmawiania na tematy, które są ważne z perspektywy dziecka. Zajęcia stwarzają możliwość do dyskusji oraz wymiany spostrzeżeń w grupie.

"AKCJA PSYCHOEDUKACJA"

To zajęcia warsztatowe dla dzieci w każdym przedziale wiekowym. Powstały z myślą o wyzwaniach jakie stawia życie i świat przed młodym człowiekiem. Taka profilaktyka przygotuje najmłodszych do skutecznego radzenie sobie z potencjalnymi problemami. Psychoedukacja może przyczynić się do: lepszych wyników w nauce, zminimalizowania agresywnych zachowań, polepszenia umiejętności rozwiązywania konfliktów i opierania ich na dialogu, polepszenia koncentracji, lepszego funkcjonowania w grupie, lepszego samopoczucia, zwiększenia lub wzmocnienia zachowań empatycznych, samoakceptacji, zwiększenia poziomu tolerancji, zwiększenia umiejętności społecznych, minimalizacji stresu, szybszej adaptacji w trudnych i nowych sytuacjach, zwiększenia zdolności samokontroli, poznania samego siebie, kreowania osobowości i stałych zachowań, lepszego  rozumienia uczuć innych. Zajęcia poprowadzi pani Ola, sfinansowane zostaną przez ROPS.