Profilaktyczne

W naszej świetlicy raz w tygodniu prowadzone są zajęcia profilaktyczne. Obejmują one tematykę szeroko pojętej profilaktyki. Każdy z wychowawców grup przygotowuje temat odpowiedni do wieku dzieci oraz problemów jakie mogą napotkać na swojej drodze rozwojowej. Zajęcia te są okazją do zwrócenia uwagi na ważne zagadnienia czy porozmawiania na tematy, które są ważne z perspektywy dziecka. Zajęcia stwarzają możliwość do dyskusji oraz wymiany spostrzeżeń w grupie.

BABSKIE SPRAWY

Zajęcia skierowane są do dziewczynek w wieku adolescencyjnym. Na spotkaniach poruszane są tematy istotne dla dziewcząt w wieku dorastania, “zahaczają” o ich zainteresowania, uzdolnienia oraz predyspozycje zawodowe. Tematy poruszane na zajęciach to, np. "Jak zadbać o młodą cerę?". Zajęcia prowadzić będzie pani Gosia dzięki wsparciu ROPS.