Rekreacyjno - sportowe

ZAJĘCIA NA SIŁOWNI I NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ

Jak sama nazwa mówi zajęcia te odbywają się na naszej oratoryjnej siłowni oraz sąsiadującej z nią sztucznej ściance wspinaczkowej. Połączenie tych zajęć daje możliwość pobudzenia kreatywności u dzieci. Zajęcia mają zarówno charakter relaksacyjny jak i sprawnościowy. Uczestnicy sami prowadzą rozgrzewkę oraz planują wykonywane ćwiczenia, oczywiście pod okiem prowadzącego - pana Damiana. Zajęcia finansowane przez Wojewodę Podkarpackiego.

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE "LUZAKI"

To zajęcia relaksacyjne z elementami zabaw integracyjnych, rozciągania, jogi dla dzieci, itp. Dzieci często mogą wydawać się niestrudzone i faktycznie bardzo szybko się regenerują. Niemniej jednak, do prawidłowego rozwoju i pełnego wykorzystania swojego potencjału potrzebują czasem odpoczynku, wyciszenia i regeneracji. Zajęcia przeprowadzi pani Ola dzięki sfinansowaniu ich przez ROPS.

"RUCH TO ZDROWIE I ZABAWA"

Prowadząc zajęcia będziemy realizować następujące cele: rozwijanie sprawności ruchowej w tym małej i dużej motoryki, min. sprawności, zmysłu równowagi, zręczności, refleksu, zmysłu przestrzennego, wytrzymałości, umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych, przezwyciężanie nieśmiałości poprzez aktywne uczestnictwo w zabawie oraz umiejętności współdziałania z rówieśnikami. Towarzyszący zajęciom radosny nastrój będzie sprzyjał odreagowaniu negatywnych emocji, napięć, stresów działając terapeutycznie i profilaktycznie. Podczas zajęć dzieci będą wdrażane do przestrzegania ustalonych norm, reguł, zasad co będzie miało walory socjoterapeutyczne. Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie Fitness, przez panią Kasię i sfinansowane przez ROPS.

PODSTAWY SAMOOBRONY - PODSTAWY JUDO

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli opanować podstawowe techniki samoobrony. Zajęcia uwzględniają także wzmocnienie wytrzymałości i struktury
mięśniowej uczestników poprzez ćwiczenia siłowe na przyrządach. Zgodnie z doktryną Judo (miękka droga), nie planujemy promowania przemocy, tym samym technik jakiejkolwiek agresji (zadawanie ciosów czy kopnięć charakterystycznych dla kick-boxing czy karate), a jedynie uzyskania sprawności, która pozwoli skutecznie powstrzymać bądź zniechęcić napastnika. Sztuki walki wzmacniają ducha, uczą technik samokontroli, panowania nad emocjami. Jednocześnie intensywne ćwiczenia fizyczne pomogą rozładować stres, frustrację, poprawią nastrój. Dzięki temu łatwiej będzie rozładować negatywne emocje, a przede wszystkim skupić się na treningu, zapominając o problemach. Zajęcia przeprowadzi pan Janek dzięki sfinansowaniu przez ROPS.

"JESTEM W FORMIE"

To zajęcia ruchowe + fitness. Aktywność fizyczna zapewnia prawidłowy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego (kości, mięśnie i stawy), stymuluje rozwój układu krążenia oraz oddechowego (serce i płuca), pobudza rozwój układu nerwowego (koordynacja i balans ciała, kontrola ruchów). Warunkuje również utrzymanie prawidłowej masy ciała. Zajęcia przeprowadzi pani Kasia a sfinansuje Wojewoda Podkarpacki.

"RAZEM Z MAMĄ RAZEM Z TATĄ"

To kontynuacja cyklu wspólnych (rodziców i dzieci) spotkań organizowanych w ubiegłych latach. Zainteresowanie ze strony rodziców (i dzieci) okazało się
większe niż zakładaliśmy. Oferta zajęć skierowana do dzieci i ich rodziców, którzy spędzą razem czas, będą budować pozytywne relacje, świetnie się przy tym bawiąc i dbając jednocześnie o kondycję fizyczną. Zajęcia przeprowadzi pani Gosia, sfinansuje je Wojewoda Podkarpacki.